Ouderraad

U bent hier: Home » Ouders » Ouderraad

Ouderraad

Ouderraad

De ouders van het Sint-Vituscollege zijn vertegenwoordigd in de Oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging wordt de ouderraad (OR) genoemd.
Het Vituscollege heeft een actieve ouderraad. De ouderraad werkt nauw samen met docenten en directie de school. In het verleden is er samen veel bereikt zoals een rookvrije school, druk bezochte thema-avonden en beroepenavonden voor de leerlingen uit de bovenbouw. Voor 2015 ligt de focus van de Ouderraad op het thema onderwijsinnovatie. Dit thema is gekozen na een enquête onder alle ouders van leerlingen op het Vituscollege eind 2014.

Betrokkenheid
De ouderraad heeft als doel de betrokkenheid van de ouders te bevorderen en behartigt de belangen van leerlingen en ouders. Daarnaast heeft de ouderraad op verzoek van de school een adviserende c.q. ondersteunende rol voor de directie en haar medewerkers. Hierbij staat het hebben én houden van een plezierig, open en professioneel leerklimaat voor onze kinderen al jaren centraal.

Activiteiten van de ouderraad

Activiteiten van de ouderraad

  • De ouderraad komt maandelijks bijeen. Hetzij in een voltallige bijeenkomst met leden van de directie erbij, hetzij in commissieverband voor een werkbespreking. Die commissies hebben ieder hun eigen aandachtsgebied.
  • De ouderraad doet in hoofdlijnen verslag van de OR-vergaderingen. Deze verslagen zijn op de website van de ouderraad te vinden.
  • De school organiseert ‘ouderpanelbijeenkomsten’: een klankbordgroep van ouders zodat de mening van meerdere ouders te horen is. Deze bijeenkomsten worden 2 maal per jaar georganiseerd (ieder leerjaar een aparte bijeenkomst). Uitnodiging hiervoor verstuurt het secretariaat aan alle ouders/verzorgers aan het begin van het nieuwe schooljaar. De ouderraad maakt hiervan verslag en agendeert eventuele op- of aanmerkingen.
  • Omgekeerd kunnen ouders altijd via e-mail of telefonisch een beroep doen op de ouderraad met opmerkingen of vragen. Dit kan tijdens de activiteiten waarbij de ouderraad aanwezig is of per mail. Het mailadres ouderraad is: ouderraad@vituscollege.nl
  • Organiseren van en het deelnemen aan activiteiten.
    De ouderraad organiseert ieder jaar een thema avond voor de ouders, onderwerpen zijn bijvoorbeeld “Hoe om te gaan met social media’, ‘alcohol en jongeren’ en ‘Onderwijsvernieuwing en Innovatie’. Daarnaast is de ouderraad actief betrokken bij de beroepenavond voor de leerlingen. Leerlingen kunnen aangeven welke beroepen ze interessant vinden en de ouderraad regelt vervolgens gastsprekers voor de meest gekozen beroepen.
  • Leden van de ouderraad zijn altijd aanwezig tijdens de Open Dag, de informatieavonden, tafeltjesavonden en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Overleg met de directie

Overleg met de directie

De directie geeft informatie aan de ouderraad over actuele onderwerpen en activiteiten maar ook over haar langetermijnvisie op het onderwijs en op de school. De ouderraad informeert of stelt vragen aan de directie over zaken die voor ouders en leerlingen van belang zijn. De verslagen van deze vergaderingen staan op de besloten ouderraad website op het ouderportaal.

Contact

Contact

De ouderraad is bedoeld om onderwerpen die grotere groepen aangaan, te bespreken. Dit kunnen onderwerpen zijn in de relationele sfeer bijvoorbeeld de relatie leerlingen-leraren of juist in praktische zin over bijvoorbeeld kluisjes.
Hoewel de ouderraad niet bedoeld is voor individuele problemen met bijvoorbeeld leerkrachten, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met een van de ouderraad-leden voor een luisterend oor. In eerste instantie is het raadzaam eerst de betreffende docent te benaderen of de afdelingsleider.
Heeft u een onderwerp voor de agenda van de volgende vergadering? Schroom niet om contact met ons op te nemen: ouderraad@vituscollege.nl

Wilt u zitting nemen in de ouderraad, neem dan contact op met de secretaris van de ouderraad, Carlijn Kamps

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om de inhoud te bekijken.

Deze website gebruikt om bezoekers de beste ervaring te geven. Ga akkoord door te klikken op de 'accepteer' knop.