x

  Welkom op het Vituscollege!

  Hoeveel M&M’s zitten er in deze pot?

  Pot M&Ms

  De sectie wiskunde laat tijdens de open dag leerlingen raden hoeveel M&M’s er in een pot zitten. Waarom doen we dat?

  Voordat we verklappen waarom de sectie wiskunde dat doet, eerst een paar andere tests.

  Een professor uit Groot-Brittannië deed 4.510 jellybeans in een pot en liet daarna 160 mensen raden hoeveel van die gekleurde snoepjes ze dachten dat er in de pot zaten. Eentje raadde 400, een ander 800, weer een ander dacht wel 50.000. Niemand kwam echt in de buurt van het goede aantal. Maar toen berekende de professor het gemiddelde berekende kwam hij uit op 4.514, wijkt slechts 4 van het gemiddelde af.

  In Nederland is dit experiment ook vaker gedaan. Een juf die een pot met 739 tum-tummetjes vulde, kwam op een gemiddelde uit van 743.

  Sinds 2014 doen wij jaarlijks dit experiment op school. We proberen de leerlingen de vaardigheid schattend rekenen bij te brengen.

  Vorig jaar zaten er 163 snoepjes in de pot en was het gemiddelde 155.

  Dit jaar hebben 134 mensen laten raden. Er zaten 331 snoepjes in de pot en het gemiddelde was 321.

  Deze gegevens gebruiken we bij de uitleg van statistiek in onze lessen.

  Dit jaar is de winnaar.

  Julius Plas (330)

  Aangezien we twee potten hadden, gaat de 2e pot naar

  Teun Boks (325)

  Het Vituscollege is een school voor gymnasium, atheneum en havo.

  Ruimte voor groei

  Op het Vitus heeft iedere leerling letterlijk en figuurlijk de ruimte. Letterlijk, omdat de school op een flink terrein staat, met een apart bètagebouw waarin alles aanwezig is om zelf proeven te doen, gymzalen en grote sportvelden, een cultuurgebouw en een aula met podium. Maar de leerling heeft ook figuurlijk de ruimte, omdat hij of zij op het Vitus alle gelegenheid krijgt zichzelf te ontwikkelen in een veilige, maar ambitieuze leeromgeving. Het ontwikkelen van je talenten heeft niet alleen te maken met wat je aan kennis opdoet, maar ook dat je opgroeit tot een sociaal en maatschappijbewust persoon. We leren je je eigen mening te vormen en onder woorden te brengen en de meningen van anderen te respecteren. Op het Vitus kan iedereen zichzelf zijn.

  Veilig en vertrouwd

  Op het Vitus vinden we het belangrijk dat iedereen erbij hoort en dat elke leerling in een veilige omgeving kan leren. Dat kan alleen als iedereen -leerlingen en docenten- respectvol met elkaar omgaat. We besteden daaraan veel aandacht en hebben duidelijke regels. In de eerste klas volgen alle leerlingen een anti-pestproject. Met succes: het Vitus is een school met een supergoede sfeer.

  Leren kun je leren

  Op het Vituscollege gaan we er niet vanuit dat het leren vanzelf gaat. Veel leerlingen moeten leren leren en daar helpen we ze bij. Er is veel aandacht voor studievaardigheden en vindt een leerling een vak lastig, dan is er extra hulp. De docenten begeleiden de leerlingen door middel van de methode ‘Didactisch Coachen’. Daarmee krijgt de leerling meer regie over het eigen leren.

  Volop extra's: junior- en werkcolleges: interessante lessen in baanbrekende onderwerpen, buitenlandse reizen, theaterproducties, Top Talent traject, ICT Smart: vanaf de eerste klas werken de leerlingen met een laptop, Wetenschapsoriëntatie (WON), sport, kunst & cultuur.

  “Wij zijn enorm trots op het label GOED dat wij sinds mei 2019 hebben gekregen voor de havo van de onderwijsinspectie.Uit het rapport: "Wij waarderen de veiligheid als GOED. Door een sterke inzet op preventieve maatregelen weet de school haar eigen aspecten van kwaliteit te realiseren. Het pedagogisch leerklimaat waarderen we als GOED. De eigen aspecten van kwaliteit die de school heeft zijn dat leerlingen een duidelijke structuur wordt geboden in de school en dat de regels gehandhaafd worden op een positieve manier. Leerlingen ervaren daadwerkelijk dat zij positief benaderd worden. Zij geven aan dat de school inzet op een klimaat waarbij leerlingen elkaar aanspreken op gedrag."
  — Onderwijsinspectie