x

  veilig én ambitieus

  Onderwijsontwikkeling

  Het onderwijs op het Vituscollege is voortdurend in beweging. We volgen de nieuwste ontwikkelingen en inzichten op de voet en kiezen daaruit het beste voor onze school. Al onze docenten worden opgeleid in ‘Didactisch coachen’. Bij Didactisch coachen gaan we ervan uit dat je al heel veel kwaliteiten in huis hebt en dat we je kunnen helpen die kwaliteiten uit te bouwen. Dat werkt beter dan uitgaan van wat je nog niet kan. Je docent kan jou met deze methode niet alleen goed coachen op de inhoud van de lesstof, maar ook op je manier van leren.
  Als we een toets geven, willen we dat doen om vast te stellen hoe ver je al bent en wat er nog nodig is om je leerdoel te bereiken. Natuurlijk moet je alle lesstof beheersen als je over een paar jaar examen doet. In ons toetsbeleid houden we rekening met jouw leren én je examens.

  Havo, atheneum of gymnasium

  Of je nu op havo, atheneum of gymnasium terecht komt, op het Vitus krijg je een prima opleiding. Op atheneum en gymnasium is extra aandacht voor de wetenschap.
  Dat begint al met de wetenschapsweken in het begin van het eerste jaar. Veel van onze atheneum en gymnasium Vitanen stromen dan ook door naar de universiteit. Voor havo Vitanen is Havo ToBe ontwikkeld. ToBe is een afkorting van Toepassingsgericht en Betekenisvol onderwijs. We bereiden je goed voor op het HBO, maar je kunt bijvoorbeeld ook doorstromen naar het atheneum.

  Tweejarige brugperiode

  Op het Vitus hebben we drie soorten brugklassen: atheneum/havo, atheneum of gymnasium. Waar je ook voor kiest, op het Vitus is de brugperiode voor alle leerlingen twee jaar. Je blijft in principe twee jaar in dezelfde klas, met dezelfde mentor en dezelfde vakdocenten.
  Zo heb jij tijd om te wennen, te groeien en te ontwikkelen en hebben wij tijd om jou goed te leren kennen en — nog belangrijker — te kijken waar jouw talenten liggen en hoe jij het beste leert.
  Zit je in de havo/atheneum klas, dan wordt in de tweede klas gekozen of je in de derde naar havo of atheneum gaat. Zit je in de gymnasium-klas, dan start je in de eerste klas met Latijn en krijg je er in de tweede ook Grieks bij. Alle Vitanen krijgen in de brugperiode verdiepende projecten aangeboden.