Week tegen pesten

Week tegen pesten

In de week van 27 september is er een landelijke Week Tegen Pesten. Wij doen daar als school aan mee:

Wij vinden het belangrijk dat elke leerling een fijne plek heeft in de klas en op school.

Gedurende de week zijn er enkele activiteiten gepland.

  • in de mentorlessen in de onderbouw wordt aandacht besteed aan de Week Tegen Pesten.
  • bij informatiekunde in klas 1 wordt er aandacht besteed aan thema mediawijsheid
  • er komen posters binnen de school te hangen.

Waar mogelijk wordt er ook in de vaklessen algemene aandacht besteedt aan de Week Tegen Pesten.

Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!