praktisch 

verzuim en ziekmelden

absent melden van een leerling

Is uw kind ziek of om een andere reden afwezig? Dan vragen wij u om dit tijdig te melden bij de school. Als uw kind afwezig zal zijn in verband met bijvoorbeeld tandartsafspraken of andere redenen kunt deze absentie vóór aanvang van de lessen mailen naar verzuim@vituscollege.nl. Is uw kind ziek dan kunt u hier lezen op welke manier u dit kunt doen:

ziekte eerste dag

Als uw kind ziek is, dan vragen wij u om deze absentie vóór aanvang van de lessen telefonisch (035-693 11 53), via de MagisterApp of per e-mail (verzuim@vituscollege.nl) te melden.

ziekte langer dan 1 dag

Mocht uw kind langer dan een dag ziek zijn, dan verzoeken wij u uw kind elke dag af te melden. Dit kan heel gemakkelijk via de MagisterApp, per telefoon of mail. In Magister wordt de absentie en de verantwoording ervan door de verzuimcoördinator gecheckt en bijgehouden.

Het Vituscollege hecht waarde aan een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en personeel. Correcte absentiemelding van ouders en goede verzuimregistratie van docenten zijn essentieel in het voorkomen van schoolverzuim en het waarborgen van de veiligheid van uw kind.

Het Vitus College

speciaal verlof aanvragen

Als u speciaal verlof wilt aanvragen voor uw kind, dan dient u uw verzoek minimaal zes weken van tevoren schriftelijk in te dienen bij de leerlingcoördinator  van het leerjaar van uw kind.

Onderbouw atheneum-havoklassen: mevr. K. van Beelen

Onderbouw atheneumklassen: mevrouw D. Jak

Bovenbouw havo: mevr. J. Steigstra

Bovenbouw vwo: dhr.  F. Gottenbos

verzuim

Periodieke overzichten verzuim voor ouders en leerlingen
Ouders/verzorgers krijgen twee keer per jaar een overzicht van alle verzuimde uren van hun kind indien er sprake is van meer dan 10% verzuim. Dat betreft dan zowel het verantwoorde als onverantwoorde verzuim.

Jaarplanning verzuimcoördinatie
De verzuimcoördinator maakt in overleg met de afdelingsleiders in augustus een jaarplan voor de benodigde verzuimrapporten, RBL- en verzuimloket-meldingen en standaardbrieven aan de ouders. Deze jaarplanning dient ter borging van de verzuimaanpak.

Meldplicht bij het Digitale Verzuimloket IB-groep
Samenvattend kunnen we aangeven, dat voor de afdelingsleiders van onze school een meldplicht geldt bij het Digitale Verzuimloket (IB) op basis van vastgestelde criteria.

De verzuimcoördinator zal in principe deze meldingen voor de afdelingsleiders verrichten. Vooraf zal echter altijd overleg zijn met de afdelingsleider, die de inhoud van de melding bepaalt.

Voor het verzuimbeleid van onze school klikt u op de button hieronder.