x

  verzuim en ziekmelden

  Absent melden van een leerling

  Is uw kind ziek of om een andere reden afwezig? Dan vragen wij u om dit tijdig te melden bij de school. Als uw kind afwezig zal zijn in verband met bijvoorbeeld tandartsafspraken of andere redenen kunt deze absentie vóór aanvang van de lessen mailen naar verzuim@vituscollege.nl. Is uw kind ziek dan kunt u hier lezen op welke manier u dit kunt doen:

  Ziekte – 1 dag

  Als uw kind ziek is, dan vragen wij u om deze absentie vóór aanvang van de lessen telefonisch (035-693 11 53), via de MagisterApp of per e-mail (verzuim@vituscollege.nl) te melden.

  Ziekte langer dan 1 dag

  Mocht uw kind langer dan een dag ziek zijn, dan verzoeken wij u uw kind elke dag af te melden. Dit kan heel gemakkelijk via de MagisterApp, per telefoon of mail. In Magister wordt de absentie en de verantwoording ervan door de verzuimcoördinator gecheckt en bijgehouden.

  Speciaal verlof aanvragen

  Als u speciaal verlof wilt aanvragen voor uw kind, dan dient u uw verzoek minimaal twee weken van tevoren schriftelijk in te dienen bij de afdelingsleider van het leerjaar van uw kind.

  Onderbouw atheneum-havoklassen: mevrouw R. Stolp

  Onderbouw atheneumklassen: mevrouw M. Dingenouts

  Bovenbouw havo: de heer F. Gottenbos

  Bovenbouw vwo: mevrouw D. Muller

  Het Sint-Vituscollege hecht waarde aan een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en personeel. Correcte absentiemelding van ouders en goede verzuimregistratie van docenten zijn essentieel in het voorkomen van schoolverzuim en het waarborgen van de veiligheid van uw kind.