praktisch 

schoolplan/
schoolgids

onze missie

Waar we voor staan én gaan, willen we graag helder communiceren naar leerlingen en andere belanghebbenden. Daarom formuleren we
hieronder in onze missie zo helder mogelijk wat het Sint-Vitus voor leerlingen wil betekenen:

  • Op het Vitus stimuleren we jou je talent
    te ontdekken en te ontwikkelen.Je leert hier kennis en vaardigheden waarmee je,
    in een steeds veranderende wereld,
    kan bereiken wat je graag wilt en waar je van droomt.
vituscollege

onze visie

Het Vitus stelt in zijn visie op de leerling en het leren van de leerling de leerling centraal, die binnen een ambitieus leerklimaat zijn of haar (leer)doelen weet te realiseren. Voor ons is een leerling (‘de Vitaan’) succesvol wanneer deze ontwikkelkracht heeft en vanuit zelfregie, doorzettingsvermogen en eigenaarschap:

• weet wie hij of zij is,
• keuzes kan maken,
• vertrouwen en zelfvertrouwen heeft,
• de volgende stap kan zetten,
• optimale resultaten behaalt,
• zich kan verhouden tot anderen,
• zichzelf uitdaagt,
• nieuwsgierig en kritisch van aard is en zich interesseert voor een veelheid van onderwerpen,
• na een val weet hoe weer op te staan,
• zich een mening kan vormen en deze goed kan verwoorden.

Hiermee bereiden we onze leerlingen vol vertrouwen en plezier voor op de geschetste veranderende wereld van morgen.

schoolgids 2020 - 2021

U kunt hier de schoolgids 2020 – 2021 downloaden.

vituscollege