praktisch 

schoolplan/
schoolgids

onze missie

Waar we voor staan én gaan op het Vituscollege, willen we graag helder communiceren naar leerlingen en andere belanghebbenden. Daarom formuleren we hier zo helder mogelijk onze missie en onze visie:

In de steeds sneller veranderende wereld bereik je met nieuwe kennis en vaardigheden wat je graag wilt en waar je van droomt.’


onze visie

Op het Vitus bereiden we jou als leerling voor op je toekomst in een gestructureerde omgeving door:

ruimte om eigen keuzes te maken (autonomie)  

Het uitgangspunt van onze school is dat iedereen uniek is, met verschillende ambities, talenten en capaciteiten. Binnen de kaders van de school krijgt iedereen de ruimte om keuzes te maken en focus aan te brengen.

ruimte om samen te werken en te leren (relatie)

In een gemeenschap leer je nooit alleen, altijd in samenhang en verbinding met een ander.

 waardering voor jouw prestaties en vaardigheden: jij maakt het verschil (competentie) 

Wij werken vanuit de principes van het didactisch coachen, waarin we het leren en de motivatie bevorderen door feedback te geven, vragen te stellen en hoge verwachtingen en waardering uit te spreken. In onze feedback zorgen we voor balans tussen summatieve (beoordelende) en formatieve (ontwikkelingsgerichte) feedback. Deze feedback stimuleert iedereen om te reflecteren. Dat is de essentie van ons onderwijs.

Door te werken vanuit ontwikkelingsdoelen, kun je zelf een beeld vormen van wat je nodig hebt om een doel te bereiken en wanneer het doel bereikt is. Hierdoor ontstaat eigenaarschap, wat de motivatie bevordert.

Onze leerlingen, de Vitanen, omschrijven wij als jonge mensen die enthousiast, betrokken en kritisch zijn bij wat er speelt in de wereld. Zij zijn veerkrachtig, in staat te reflecteren en verbinding aan te gaan met anderen.

schoolgids 2022 - 2023