praktisch 

organisatie

managementteam

mw. drs. Eelkje de Jong
rector

mw. drs. Julia ten Cate
afdelingsleider atheneum / havo onderbouw 

dhr. Jelle van Oudenaren
afdelingsleider vwo onderbouw          

mw. drs. Petra Duits
afdelingsleider havo bovenbouw

dhr. drs. Jered Albers  
afdelingsleider vwo bovenbouw

ouderraad

De ouders/verzorgers van leerlingen van het Vituscollege zijn vertegenwoordigd in de Oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging wordt de ouderraad (OR) genoemd.

Het Vituscollege heeft een actieve OR. De OR werkt nauw samen met de schoolleiding en de docenten van de school. In het verleden is er samen al veel bereikt. Denk aan de rookvrije school en het organiseren van de drukbezochte thema-avonden voor ouders/verzorgers en beroepenavonden voor leerlingen in de bovenbouw. Na een enquête onder ouders/verzorgers is besloten dat de OR de komende jaren de focus gaat leggen op de thema’s: ‘Onderwijsinnovatie’ & ‘Creativiteit en ontplooiing’.

contactgegevens OR

Heeft u een onderwerp voor de agenda van een OR-vergadering of wilt u zich aanmelden voor de OR? Schroom dan niet contact met ons op te nemen via: ouderraad@vituscollege.nl t.a.v. de secretaris. 

Bas Lohman, voorzitter
Yvette Kooijman, secretaris
Maarten Vrij, penningmeester
Reyer van der Vlugt, GMR
Mariette Hamer, MR
Jolande van Arkel, MR
Catelijn Minderhoud, lid
Vincent Willink, lid

Bestuur en Raad van Toezicht

Het bevoegd gezag van het Vituscollege is ondergebracht in de Stichting Volant, waardenvol onderwijs.

Volant vertegenwoordigt de volgende scholen:

  • Vitusmavo
  • Vituscollege
  • Willem de Zwijgercollege
  • Montessori Lyceum Gooise Meren

Bestuur:

mw. drs. Petra Laseur

Raad van Toezicht

Mevrouw Nen van Ramshorst, voorzitter
De heer dr. Arjan van Venrooy, vicevoorzitter
De heer mr. Klaas Verrips, secretaris
Mevrouw Annelies Baas
Mevrouw Janine Nanninga

Meer informatie over Volant kunt u vinden op www.volant.nl