praktisch 

coronanieuws

vraag en antwoord corona

De meest recente corona en quarantaine regels kunt u vinden via onderstaande knop

Ja, alle lessen gaan door. Alle leerlingen worden op school verwacht volgens het rooster dat op Magister staat. De leerlingen wordt verzocht de verantwoordelijkheid te nemen om 1,5 meter van de medewerkers van de school te houden.

Ouders melden hun zoon/dochter vóór 14.00 uur ziek op de reguliere manier (verzuim@vituscollege.nl of via Magister of via telefoon). Zij geven aan of het om ziekte vanwege corona, quarantaine of gewoon ziek gaat. 

Leerlingen werken thuis aan de leerdoelen. In magister staat beschreven wat het huiswerk is en wat de leerlingen tijdens de les doen. 

Leerlingen hebben allemaal een ‘buddy’ in de klas die hulp kan bieden bij vragen.

Bij klachten zoals omschreven in de RIVM-richtlijnen stuurt de docent de leerling uit de les naar de leerling coördinator/afdelingsleider. Deze beslist, in overleg met ouders, of de leerling ook daadwerkelijk naar huis wordt gestuurd. Bij twijfel wordt geen risico genomen

Ja, zowel leerlingen als medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.

Tot de herfst wordt er buiten les gegeven. Bij regen is er opvang in een lokaal.

Het maken van de klassenfoto zal op de normale manier doorgang vinden. Immers, leerlingen hoeven geen afstand tot elkaar te houden. De mentor kan op 1,5 meter van de groep mee op de foto worden genomen of er voor kiezen niet op de foto te gaan met zijn/haar mentorgroep.

Een aantal toiletten in het gebouw Global zal worden gebruikt door het
personeel. De toiletten links van het trappenhuis in Global zijn de
damestoiletten voor het personeel en de toiletten rechts van het trappenhuis zijn de herentoiletten.

Ja, de leerlingen doen hun telefoon in de telefoontassen aan het begin van de les. Zij hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Mocht de telefoontas op een onhandige plek voor docenten in het lokaal hangen, dan wordt deze binnenkort verplaatst.

Bij hooikoorts verzoeken wij ouders om dit door te geven aan de leerling coördinator. Bij vermoeden op school, belt de leerling coördinator met de ouders en overlegt of zij de mogelijkheid tot een coronatest bij de GGD willen overwegen.

Ja, de ventilatie voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Er wordt daarnaast ook nog extra onderzocht of de ventilatie precies doet wat zou moeten. Drie lokalen hebben geen mechanische ventilatie, dat hoeft ook niet, maar daar worden wel de mogelijkheden onderzocht om ook deze ventilatie toch te plaatsen.

Bekijk hiervoor de meest recente beslisboom op deze pagina

Helaas mogen ouders en verzorgers op dit moment de school niet in, tenzij dit echt niet anders kan.

Ja, dat kan. Inmiddels is duidelijk dat de gymzalen voldoen aan de standaarden die vanuit het RIVM gelden, te weten het bouwbesluit. De lessen worden tot de herfstvakantie buiten gegeven, maar, bij regen, kunnen ze naar binnen worden verplaatst.

laatste nieuws :

coronanieuws

beslisboom 12+
thuisblijven of naar school/werk?