x

bestuur en raad van toezicht

Het bevoegd gezag van de school is ondergebracht in de

Stichting Interconfessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs in het Gooi (SIVOG)

HET SIVOG BESTAAT UIT:
  • Vituscollege Bussum
  • Vitusmavo Naarden
  • Willem de Zwijger College Bussum

BESTUUR

· mw drs. P. Laseur (voorzitter)

RAAD VAN TOEZICHT

· mw mr. M. van de Griendt: voorzitter en juridisch deskundige

· mw drs. N. van Ramshorst: onderwijs deskundige

· mw M. Steegstra: financieel deskundige

· dhr A. van Venrooy: juridisch deskundige

· dhr K. Verrips: financieel deskundige