paarse vrijdag

Paarse vrijdag op het Vitus

paarse vrijdag

Paarse vrijdag op het Vitus

De Paarse vrijdag kan u bijna niet ontgaan zijn. Op onze social media is er uitgebreid verslag van gedaan. We hebben met elkaar op vrijdag 11 december kunnen laten zien dat je op het Vitus mag zijn wie je wilt zijn. In de lessen is er aandacht besteed aan het gedachtegoed van Paarse vrijdag. We kijken terug op een geslaagde Paarse vrijdag. Deze dag was samen met enkele enthousiaste leerlingen georganiseerd. Veel leerlingen en medewerkers van het Vitus hadden iets paars aangetrokken.  

In het nieuwe jaar willen we met enkele leerlingen rond de tafel gaan zitten om een GSA (gender sexuality alliance) groep op te richten. Dit gaat een groep leerlingen worden die verschillende activiteiten op school gaan organiseren rondom dit thema.