x

    protocol informatievoorziening gescheiden ouders

    Gescheiden ouders

    Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en personeel van het SIVOG (het Sint-Vituscollege, de Sint-Vitusmavo en het Willem de Zwijgercollege) en aan ouders inzake het informeren van gescheiden ouders.