x

  communicatieprotocol

  De school vindt het belangrijk om de communicatie over schoolvorderingen en andere informatie over uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. Hier leest u hoe dit in zijn werk gaat.

  Wanneer en hoe informeert de school de ouders?

  • Ouders ontvangen per mail informatie over ouderavonden, paradagen, Vitusbreeddagen, excursies, te laat komen, verzuim enzovoorts.
  • De mentor neemt contact op met ouders over zaken rondom het algemene welzijn van een leerling of als deze over de hele linie onderpresteert of afwijkend gedrag vertoont.
  • Ouderavonden en tafeltjesavonden. Voor ouderavonden worden ouders per leerjaar uitgenodigd voor algemene informatie door de afdelingsleiders en/of decanen en voor contact met de mentor van hun kind. Op tafeltjesavonden is er gelegenheid de studievorderingen van uw zoon/dochter te bespreken met de mentor en/of vakdocenten.
  • Via de website wordt algemene informatie over de school gegeven over Paradagen, Vitusbreeddagen, excursies, jaaragenda, verzuimregelingen, overgangsnormen enzovoorts.
  • Via het programma Magister hebben ouders inzage in een aantal specifieke gegevens over hun eigen kind. Het gaat daarbij bijv. om behaalde cijfers, gegevens over het gedrag en de werkhouding tijdens de lessen, huiswerk, gegevens over absenties en te laat komen enzovoorts.
  • Mentoren spreken tijdens de eerste ouderavond van het schooljaar met de ouders van hun mentorleerlingen af hoe zij met elkaar communiceren en wederzijds voor elkaar bereikbaar zijn.

  Communicatie tussen ouders en school

  De wijze waarop u het beste contact op kunt nemen als u een vraag heeft, hangt sterk af van het onderwerp.

  Leerstof of toetsen
  Communicatie over leerstof of toetsen vindt plaats tussen leerling en docent. Als voor u of uw kind iets niet duidelijk is over leerstof of een cijfer, of als hij/zij een probleem heeft met een docent, dan neemt uw kind zelf contact op met de docent. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelf het contact leggen waardoor ze leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun schoolwerk en resultaten. Blijven er na het contact met de vakdocent nog vragen over dan kan de leerling ook naar zijn of haar mentor toe.

  Toetsreflectie
  Om de leerling en ouders zoveel mogelijk inzicht te geven in het leerproces worden toetsen nabesproken waardoor leerlingen weten wat goed en wat minder goed is gegaan. Regelmatig kunnen leerlingen na een toets een toetsreflectieformulier invullen. Dit kan helpen een volgende toets beter/anders voor te bereiden. In veel gevallen mogen de toetsreflectieformulieren mee naar huis worden genomen.

  Tafeltjesavonden
  Tijdens twee tafeltjesavonden (na het eerste en tweede rapport) heeft u als ouder de gelegenheid om samen met uw zoon/dochter met vakdocenten en/of de mentor te spreken over de schoolresultaten van uw kind.

  Communicatie met mentor
  Als u met de mentor wilt communiceren dan geldt het volgende: eenvoudige vragen kunnen het beste per mail gesteld worden. Is de vraag complex, dan is telefonisch contact beter. Krijgt u de mentor telefonisch niet te pakken, dan stuurt u een korte mail waarin u vraagt om teruggebeld te worden. Het is fijn als u vast even kort het onderwerp van uw vraag in de mail benoemt. Afspraak is dat op een mail of terugbelverzoek binnen drie werkdagen wordt gereageerd.

  Dringende vragen
  Als u een dringende vraag hebt dan verzoeken we u te bellen naar school zodat u zo snel mogelijk contact krijgt met de mentor of eventueel afdelingsleider.

  Wist u dat…
  Alle personeelsleden hebben elk een eigen werk e-mailadres. De e-mailadressen staan vermeld op de website.