Verzuim en ziekmelden

Verzuim en ziekmelden

U bent hier: Home » Het Vitus » Verzuim en ziekmelden

Absent melden van een leerling

Absent melden van een leerling

Is uw kind ziek of afwezig om een andere reden? Dan vragen wij u om dit tijdig te melden bij de school. Hier kunt u lezen op welke manier u dit kunt doen.

Ziekte – 1 dag

Ziekte – 1 dag

Als uw kind ziek is, dan vragen wij u om deze absentie vóór aanvang van de lessen telefonisch of per e-mail te melden.
Dit kan via het volgende telefoonnummer: 035-693 11 53 of het e-mailadres verzuim@vituscollege.nl

Ziekte langer dan 1 dag

Ziekte langer dan 1 dag

Mocht uw kind langer dan een dag ziek zijn, dan geeft u een schriftelijke verantwoording mee aan uw kind op de eerste dag na zijn/haar afwezigheid. Uw kind levert deze in bij de verzuimcoördinator van de school, mevrouw W. Van der Weerdt-Vonk. De absentie en de verantwoording worden door de verzuimcoördinator gecheckt en bijgehouden in Magister.

Speciaal verlof aanvragen

Speciaal verlof aanvragen

Als u speciaal verlof wilt aanvragen voor uw kind, dan dient u uw verzoek minimaal twee weken van tevoren schriftelijk in te dienen bij de afdelingsleider van het leerjaar van uw kind.
Onderbouw atheneum-havoklassen mevrouw R. Stolp
Onderbouw atheneumklassen mevrouw M. Dingenouts
Bovenbouw havo de heer F. Gottenbos
Bovenbouw vwo mevrouw D. Muller

Het Sint-Vituscollege hecht waarde aan een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en personeel. Correcte absentiemelding van ouders en goede verzuimregistratie van docenten zijn essentieel in het voorkomen van schoolverzuim en het waarborgen van de veiligheid van uw kind.

 

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om de inhoud te bekijken.

Deze website gebruikt om bezoekers de beste ervaring te geven. Ga akkoord door te klikken op de 'accepteer' knop.