onderwijs

WON-school

wetenschapsoriëntatie op het vitus

Het Vituscollege is een WON-school: “Onderzoekend leren en leren onderzoeken.” Dat is het motto van Wetenschapsoriëntatie Nederland, een onderwijsconcept plus een netwerkorganisatie van ongeveer 50 vwo-scholen. WON-scholen willen hun leerlingen goed voorbereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding. Nieuwsgierigheid en verWONdering staan daarbij centraal. Doel is dat leerlingen een voorsprong hebben op het moment dat zij naar de universiteit gaan. Maar ook dat zij zogeheten 21st Century Skills ontwikkelen: actief vragen stellen, een kritische en nieuwsgierige houding, zelf op zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en last but not least goed samenwerken.

wat zou jij willen onderzoeken?

Won komt bij ons voor bij de vakken, maar ook bij projecten. Welke cola smaakt het best? Wie heeft de moord gepleegd? Hoe is de bewoonbaarheid van Bussum en omgeving? Hoe wordt een romeins gebouw gemaakt? Wat is het beste ontwerp?

Slimme leerlingen die meer kunnen, kunnen meedoen met het top talent traject (TTT). Vind jij het leuk om in plaats van lessen te volgen een eigen onderzoek te doen? Dat kan op het Vitus.

Aan het eind van de middelbare school laat je echt zien hoe goed jij al kan onderzoeken. Dat doe je middels een profiel werkstuk, een groot onderzoek met een presentatie in de aula.

WON logo

pre-university college

Leerlingen kunnen in de bovenbouw alvast ruiken aan een vervolgopleiding. Zij kunnen zich aanmelden voor het Pre-University College van de VU. Zo kunnen ze alvast een college volgen, naar een rechtbank gaan voor een hoorzitting of een bezoek brengen aan een ziekenhuis.

in gesprek met een wetenschapper

Leerlingen op het vitus kunnen meedoen met online webinars van een wetenschapper. Ze kunnen iets leren over een bepaald thema en vragen stellen aan deze wetenschapper.

Dr. Jan-Willem van Prooijen (Social and Organizational Psychologist, VU)

Prof. dr. Diederik Gommers (Professor Intensive Care Medicine at Erasmus MC, Rotterdam)