x

  wetenschapsoriëntatie (won)

  Sinds 2012 is het Vituscollege een WON (Wetenschapsoriëntatie Nederland) school. We besteden ruim aandacht aan wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke vaardigheden.

  Waarom WON?

  WON staat in dienst van de vorming van jonge mensen in hun oriëntatie op het eigen talent en hun plek in de wereld . Het is de route waarin alle vwo leerlingen een rijke bagage krijgen die hen vormt tot mensen die de wereld kritisch en nieuwsgierig beschouwen en voor wie geldt dat de overstap naar en afronding van een wetenschappelijke vervolgstudie kansrijk is.

  Deze doorlopende leerlijn start direct jaar 1 van het VWO. Dit is een bewuste keuze om leerlingen ‘onder te dompelen’ in wat VWO nu eigenlijk inhoudt. Het VWO is immers Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en hierbij hoort een bepaalde kritische attitude. Ook leren de leerlingen zo in stappen, op lopend in complexiteit, de onderzoeksvaardigheden.
  In leerjaar 6 eindigt de leerlijn in het masterstuk (Profielwerkstuk), waarin alle verworven vaardigheden en houding zichtbaar worden.

  Ontwikkelingslijnen

  We onderscheiden 2 ontwikkelingslijnen waarbinnen de leerling in de loop van de jaren, oplopend in niveau, leerdoelen behaalt. De leerinhoud, waaraan de leerdoelen ontleend worden, kan bestaan uit kennis, vaardigheden, houdingen, gevoelens en competenties. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat de leerlingen deze ontwikkelingslijnen uiteindelijk zelfstandig moeten kunnen uitvoeren. ‘Zelfstandigheid’ betekent hier niet volledig zonder hulp, maar wel de kunde om de juiste hulpvraag te stellen of feedback te vragen, alsmede het initiatief hiertoe.

  De 2 ontwikkelingslijnen zijn:

  1. Het ontwikkelen van een wetenschappelijke houding (onderzoekend leren)
  2. Onderzoeksvaardigheden (leren onderzoeken)