onderwijs 

havo tobe

havo tobe

toepassingsgericht en betekenisvol onderwijs

Speciaal voor onze havoleerlingen ontwikkelde het Vituscollege ‘Havo ToBe’. ToBe is een afkorting van Toepassingsgericht en Betekenisvol onderwijs. We koppelen de theorie aan de praktijk, gaan erop uit en halen de buitenwereld de school in, zodat de kennis uit je leerboeken meteen voor je gaat leven. We haken in op de actualiteit en nodigen gastsprekers uit om vanuit de praktijk te komen vertellen. In havo 3 doe je een praktijkopdracht over duurzaam ondernemen. Ook gaan we, voorafgaand aan je profielkeuze, op bedrijfsbezoek.

Later in je schoolcarrière bezoeken we bij het vak economie De Nederlandsche Bank en de Effectenbeurs. Bij ckv (culturele en kunstzinnige vorming), tekenen en kunstgeschiedenis gaan we onder andere naar musea om naar kunst te leren kijken. Duits neemt je mee naar Keulen, waar je ook voor economie, tekenen, handvaardigheid en wiskunde opdrachten doet. Geschiedenis maakt de donkere jaren van de oorlog begrijpelijker met een excursie naar Kamp Vught en het Oorlogsmuseum in Overloon. En bij aardrijkskunde ga je naar het rivierengebied in het kader van de praktische opdracht ‘Wonen in Nederland’. En zo geeft ieder vak invulling aan Havo ToBe!

“Als ik iets heb gezien, onthoud ik het veel beter dan wanneer ik er alleen maar over lees. Op het Vitus gaan we vaak op pad om dingen te bekijken.” — Jeroen

vituscollege

“Ik zie mezelf later wel rondlopen in een groot bedrijf. Daarom volg ik de Business Stream.” — Roos

business stream

Als je in de vierde klas het profiel Economie en Maatschappij (E&M) hebt gekozen met het vak management & organisatie, dan kun je de ‘Business Stream’ volgen. Je volgt het gewone 4 havo-programma, maar maakt daarbij ook kennis met het bedrijfsleven, zowel in theorie als in de praktijk. Volg je in 4 havo de Business Stream, dan blijf je die ook in 5 havo volgen. In de Business Stream gaan we regelmatig op pad naar heel verschillende bedrijven, maar we halen de buitenwereld ook in huis met trainingen en praktijkopdrachten.

techniek

Natuurlijk kun je op de Havo ToBe ook de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek kiezen. Alle faciliteiten van het bètagebouw zijn voor jou beschikbaar. We maken excursies naar technische hogescholen en vragen gastsprekers om op school te komen vertellen. Op de Vitus Havo ToBe kun je informatica kiezen als eindexamenvak.

voorbereiding op het hbo

In de lessen en de manier van lesgeven zorgen we er steeds voor dat onze havo een goede aansluiting geeft op het hbo. We besteden veel aandacht aan welke richtingen je op kunt en bezoeken in de bovenbouw dan ook verschillende hogescholen. Ook bereiden we je voor op hoe er op een hogeschool wordt gewerkt, zodat de overgang van het Vitus naar een hbo-opleiding soepel verloopt. Je leert op het Vitus bijvoorbeeld werkstukken maken en die te presenteren. Daarnaast kijken we alvast naar de arbeidsmarkt door middel van gastlessen en trainingen.

kiezen voor jouw ambities

Op het Vitus vinden we het belangrijk dat je je mening leert vormen over verschillende onderwerpen en dat je leert deze goed onder woorden te brengen. En wat misschien nog wel belangrijker is op de havo van het Vitus: je leert kiezen. Tussen vakken, opdrachten, meningen en vooral vóór je ambities!

Het Vitus College

cambridge engels

Engels is onmisbaar voor studie, werk en reizen. Op het Vitus bieden we Cambridge Engels aan. In de bovenbouw kun je, als je cijfers goed genoeg zijn, de tweejarige Cambridge-opleiding volgen. Het certificaat daarvan geeft toegang tot veel Engelstalige vervolgopleidingen in binnen-en buitenland.

maatschappelijke stage

In het derde jaar van de havo is een Maatschappelijke Stage (MaS) onderdeel van het programma. Als school vinden we het heel belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan. Dat houdt niet op als je het schoolterrein verlaat. Door onbetaald iets voor iemand anders te doen vergroot je jouw betrokkenheid bij de maatschappij. De Maatschappelijke stage past heel goed bij het doel van Havo ToBe om het onderwijs betekenisvol te maken en jou als leerling in contact te brengen met de wereld buiten de school. Zo ben je na het halen van je diploma goed voorbereid op het leven na het Vitus.

sollicitatieproject

In havo 4 doen we in samenwerking met Hogeschool Windesheim uit Almere een groot sollicitatieproject. Studenten HRM van Windesheim stellen een advertentie op, waarop jij en je klasgenoten moeten solliciteren. We besteden natuurlijk uitgebreid aandacht aan je brief en curriculum vitae, maar ook aan hoe je je voorbereidt op een sollicitatiegesprek. Welke kennis moet je paraat hebben, wat trek je aan en hoe gedraag je je? En dan mag je op gesprek komen in Almere. De studenten van Windesheim voeren een heus sollicitatiegesprek met je. Je krijgt daarna feedback op je brief en het gesprek.

vituscollege

Kortom… kies je voor Havo ToBe op het Vitus, dan ben je in en buiten de les niet alleen met kennis, maar ook met de toepassing daarvan bezig!!