onderwijs 

global

vitus global

Talen, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwelijke vorming, debatteren en excursies zijn op het Vitus ondergebracht in Vitus Global. Hier kun jij je horizon verbreden en je blik op de wereld verruimen.

Het Vitus College

Op het Vitus vinden we het niet alleen belangrijk dat je genoeg leert om een mooi diploma te halen, we willen ook graag dat je je ontwikkelt tot een betrokken persoon. Vanuit Vitus Global laten we je manieren zien om op lokaal, nationaal en internationaal niveau een open visie te ontwikkelen. Als je na het Vitus naar een vervolgopleiding gaat, hopen we dat je je onderscheidt van andere studenten door wat we ‘global engagement’ noemen: de internationale blik waarmee je feiten en gebeurtenissen in een internationale context kunt plaatsen en waarmee je kunt zien hoe gebeurtenissen dicht bij huis beïnvloed kunnen zijn door iets wat ergens anders in de wereld plaatsvindt. We nemen je vanuit de school graag mee op reis om de wereld te ontdekken.

klik op de afbeelding voor de brochure:

de wereld begrijpen

De aarde als woonplaats van de mens en over de mens als bewoner van de aarde, daar gaat het over bij aardrijkskunde, terwijl je bij geschiedenis gaat inzien waarom de wereld is zoals hij is en waarom mensen van nu doen wat ze doen. Dat sluit dan weer uitstekend aan op wat je bij de talen en economie leert. Zo leer je de wereld om je heen beter te begrijpen.

  • Internationale oriëntatie
  • Veel talen
  • Cambridge English
  • Levensbeschouwelijke vorming
  • Debatteren
  • Buitenlandse reizen
  • Global engagement
  • Business stream
  • Jong ondernemen

binnen en buiten de school

Vanuit Global worden excursies, grote en kleinere buitenlandse reizen en een uitwisselingsprogramma georganiseerd. Hiermee stap je letterlijk de wereld in! We halen de wereld ook de school in door middel van gastlessen en onze bijzondere projectdagen, zoals Vitusbreed en de Parascholaire dagen.
Om de wereld te leren kennen en begrijpen, hebben we binnen Vitus Global verschillende vakken. Talen zijn er bijvoorbeeld om te leren communiceren in een vreemde taal en om kennis van verschillende culturen op te doen. Dat vinden we op het Vitus heel belangrijk. De talen die je op het Vitus leert zijn in ieder geval Nederlands, Engels, Frans en Duits – en in de bovenbouw als je wilt ook Spaans. Bij de Junior- en Werkcolleges die elke Vitaan volgt, kun je op bepaalde momenten ook kiezen voor Spaans of Fins.

ondernemen

In de economielessen op het Vitus krijg je kennis en inzichten op heel veel gebieden. We hebben het bijvoorbeeld over het economische leven in Nederland en in andere landen en over de rol die je later zelf gaat spelen in het economische leven. Verder leer je verschillende politieke standpunten over economische kwesties (zoals armoede, welvaartsverdeling of het milieu) te onderscheiden. Voor atheneum en gymnasium hebben we Jong ondernemen en voor de havo is er de Business stream. Misschien zet jij wel je eigen bedrijf op!

vituscollege

je eigen kijk ontwikkelen

Op het Vitus willen we onze leerlingen voorbereiden op het moderne leven, dat barst van de levensbeschouwelijke kwesties en spanningen, hier in Nederland maar ook op andere plekken in de wereld. Daarom hebben we op het Vitus het vak levo (levensbeschouwelijke vorming). Hier leer je je eigen mening te vormen en onder woorden te brengen en de meningen van anderen te respecteren. Ook leer je om te gaan met diverse levensovertuigingen. Hoe meer je leert over verschillende levensbeschouwingen, hoe beter je in staat zult zijn om je eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Omdat we je ook leren debatteren, kun je je mening ook nog eens prima verwoorden!