x

  gedragscode

  Wij vinden een goed leerklimaat in de lessen belangrijk. Hierbij staan de volgende vijf afspraken centraal; je kunt verwachten dat alle docenten je op deze afspraken zullen aanspreken.

  1. Bij de start van de les ga ik op mijn plaats zitten en neem de spullen voor me die voor de les nodig zijn.
  2. Als de docent of een leerling aan het woord is, praat ik er niet doorheen; ik wacht met praten totdat de docent mij het woord geeft.
  3. In veel lessen wordt gedurende een deel van de les geconcentreerd, in stilte gewerkt; ik werk dan in stilte en stel ook geen vragen.
  4. Ik ben actief bezig met de les: ik werk mee met de klassikale les en werk aan opgegeven opdrachten.
  5. Ik maak en leer het opgegeven huiswerk.

  Daarnaast geldt in de school de volgende gedragscode:

  Omgaan met elkaar

  • Ik behandel anderen met respect, dus
  • Ik voorkom pesten, zowel op school als via het internet
  • Ik luister als een ander spreekt
  • Ik geef de ander de ruimte om zichzelf te zijn
  • Ik maak respectloos gedrag – of dat nu op school is of op het internet – bespreekbaar

  De lessen

  • Ik kom op tijd in de les
  • Ik zet bij het betreden van het lokaal mijn telefoon en muziekapparatuur uit en zorg ervoor dat deze opgeborgen zijn
  • Ik eet en drink alleen buiten de lokalen
  • Ik draag bij aan een goede werksfeer voor iedereen
  • Ik maak zelf afspraken over inhaalwerk
  • Ik houd me aan de veiligheidsregels in practicumlokalen

  De school en de schoolomgeving

  • Ik heb altijd mijn schoolpas bij mij
  • Ik verantwoord afwezigheid op tijd
  • Ik houd de school en de omgeving schoon
  • Ik zet mijn fiets of scooter in de stalling
  • Ik ga zorgvuldig om met mijn eigen eigendommen en die van anderen
  • Ik houd rekening met anderen in de omgeving van de school
  • Ik rook niet op het schoolterrein
  • Ik blijf als onderbouw leerling tijdens de pauzes op het schoolterrein

  Samen maken we het Vituscollege tot een veilige, prettige en schone school. Daardoor kan iedereen er goed leren, werken en leven. Ik draag daar actief aan bij. De bovenstaande afspraken helpen mij daarbij.