groep 8 

aanmelding

* Bij aanmelding voor de sportklas word je uitgenodigd voor een selectiemiddag op woensdag 24 maart a.s. van 14.00 -16.00 uur.  Voor de sportklas wordt een extra ouderbijdrage van €135,- gevraagd. Bij aanmelding voor de sportklas ga je hiermee akkoord. Word je niet geplaatst, dan kom je in een reguliere havo/atheneum klas.

Heb je nog vragen, vul dan het contactformulier in.

U kunt uw zoon of dochter aanmelden door het digitale aanmeldingsformulier op de website in te vullen en toe te sturen. Doet u dit bij voorkeur tussen 1 maart en uiterlijk 19 maart 12.00 uur 2021. Die week is de officiële week van aanmelding voor alle scholen in het Gooi en op dat moment zijn alle basisschooladviezen bekend. Een aanmelding kan door ons pas in behandeling worden genomen als het aanmeldingsformulier is ingestuurd met daarbij het officiële basisschooladvies.

Aankomend jaar hebben wij voldoende plaatst voor negen brugklassen. We hebben dus royaal plaats waardoor de kans op loten klein zal zijn. We kijken na de aanmelding hoe we de klassen samenstellen zodat er zoveel mogelijk leerlingen op school kunnen worden geplaatst.

Aanmelding dient te gebeuren door de ouders/verzorgers. Alle complete aanmeldingen die vóór 19 maart 2021 (12:00 uur) binnen zijn, worden in behandeling genomen.  Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de Sportklas kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier. In dat geval ontvangt uw kind een uitnodiging voor de Sportklas selectieprocedure.

De officiële aanmeldperiode voor leerjaar 1 op het Vituscollege is van 1 maart t/m vrijdag 19 maart 2021, uiterlijk 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren is niet relevant voor de plaatsingskans van uw kind.

Na inzending van het aanmeldingsformulier, ontvangt u van ons bericht welke overige documenten en informatie we nog nodig hebben om de inschrijving compleet te maken. Denk hierbij aan  het originele adviesformulier dat door (de directeur van) de basisschool is ondertekend. Eventuele rapportages inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft.

Uiterlijk 22 maart vanaf 16.00 uur laten wij aan de ouders van de aangemelde leerlingen per e-mail weten of zij toegelaten zijn in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.

Na deze datum vragen wij basisscholen overige informatie (digitaal) over de aangemelde leerlingen naar ons toe te sturen. Het betreft informatie over de schoolloopbaan van uw kind, zoals LVS gegevens. Wij vragen u in een later stadium om ons de uitslag van de eindtoets groep 8 toe te sturen.

Per leerling wordt slechts één adviesformulier door de basisschool verstrekt. Er kan hiermee bij één VO school in het Gooi worden aangemeld. De VO scholen in het Gooi hebben de onderlinge afspraak dit verzoek aan alle ouders te doen en leggen na de sluiting van de aanmelding de aanmeldingen naast elkaar om te controleren op dubbele aanmeldingen.

We streven er elk jaar naar om een evenwichtige verdeling per klas te maken tussen jongens en meisjes. Daarnaast maken we per klas een mix van leerlingen van verschillende scholen. Zo leert iedereen snel nieuwe  kinderen kennen. Op het aanmeldingsformulier kan uw zoon of dochter twee namen opgeven bij wie hij/zij in de klas wilt komen. Het lukt altijd om in ieder geval bij één van de opgegeven namen in de klas te komen. Verder zorgen we er altijd voor dat kinderen die ver moeten fietsen (buiten Naarden/Bussum) geplaatst worden bij kinderen die bij hen in de buurt wonen.

Meldt u uw zoon of dochter aan voor de sportklas, dan neemt hij/zij deel aan een selectiemiddag. We kijken op die middag niet alleen naar de sportieve vaardigheden van de kinderen maar ook naar hun motivatie. Leerlingen die zich aanmelden voor de sportklas krijgen over de selectiemiddag later nog bericht. Als uw zoon/dochter niet wordt geselecteerd voor de sportklas dan wordt hij/zij in een van de andere gemengde brugklassen geplaatst.

Gelukkig is de kans dat een kind wordt uitgeloot niet groot. Afgelopen jaar hebben we niet hoeven loten omdat we plek hadden voor negen klassen. Ook dit jaar hebben we plek voor negen klassen.

Mocht het toch zijn dat, door een ongunstige aanmelding in een bepaalde afdeling, er leerlingen moeten worden uitgeloot dan krijgt u hierover bericht op maandag 22 maart. We bellen dan de ouders van de uitgelote leerlingen en melden tevens op welke school er wel plek is. Er is in Naarden Bussum voldoende plek om alle aangemelde leerlingen uit Goois Meren te plaatsen.

Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neem dan ruim vóór 1 maart contact op met de leerlingcoördinator havo/vwo brugklassen, mw. L. Tieman, l.tieman@vituscollege.nl of met de leerlingcoördinator van de atheneum/gymnasium brugklassen, mw. L. Rabbah, l.rabbah@vituscollege.nl.

Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, Mw. R.E.M. Stolp, via r.stolp@vituscollege.nl