x

  aanmelding

  Aanmeldingsprocedure 1e leerjaar

  1. Aanmelden voor leerjaar 1 op het Vituscollege is mogelijk vanaf maandag 2 maart 9.00 uur t/m vrijdag 6 maart 2020 voor 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren is niet relevant voor de plaatsingskans van uw kind.
  2. Aanmelding dient te gebeuren door de ouders/verzorgers. Zij leveren het volledig ingevulde aanmeldingsformulier 2020-2021 in bij de leerlingenadministratie van onze school, of sturen het tijdig per post. Het aanmeldingsformulier vindt u onderaan deze pagina als pdf en is verkrijgbaar tijdens onze informatieavond en de Open Dag. Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de Sportklas kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier. In dat geval ontvangt uw kind een uitnodiging voor de Sportklas selectieprocedure.
  3. Tegelijk met het aanmeldingsformulier wordt door de ouders/verzorgers het originele adviesformulier ingeleverd dat door (de directeur van) de basisschool is ondertekend. Bij het aanmeldingsformulier voegt u tevens rapportages mee inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft.
  4. Per leerling wordt slechts één adviesformulier door de basisschool verstrekt. Er kan hiermee bij één VO school in het Gooi worden aangemeld. De VO scholen in het Gooi hebben de onderlinge afspraak dit verzoek aan alle ouders te doen en leggen na de sluiting van de aanmelding de aanmeldingen naast elkaar om te controleren op dubbele aanmeldingen.
  5. Uiterlijk 9 maart vanaf 16.00 uur laten wij aan de ouders van de aangemelde leerlingen per e-mail weten of zij toegelaten zijn in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.
  6. Na deze datum vragen wij basisscholen overige informatie (digitaal) over de aangemelde leerlingen naar ons toe te sturen. Het betreft informatie over de schoolloopbaan van uw kind, zoals LVS gegevens. Wij vragen u in een later stadium om ons de uitslag van de eindtoets groep 8 toe te sturen.
  7. Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neem dan ruim vóór 1 maart contact op met de afdelingsleider havo/vwo brugklassen, Mw. R.E.M. Stolp, r.stolp@vituscollege.nl of met de jaarlaagcoordinator, mw. L. Rabbah, l.rabbah@vituscollege.nl.
  8. Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, Mw. R.E.M. Stolp, via r.stolp@vituscollege.nl