coronaregels

Coronaregels vanaf 29 november

coronaregels

Coronaregels vanaf 29 november

Beste leerling,
In de persconferentie van vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet het besluit genomen om de scholen open te houden in jullie belang. Dit vraagt -opnieuw en nog steeds- veel van onze medewerkers. Daarom vraag ik jou, om samen met ons, de nieuwe coronamaatregelen met grote zorg na te leven, zodat we gezamenlijk kunnen zorgen voor een veilige en verantwoorde leer- en werkomgeving. Alleen met gezamenlijke inspanning kunnen we eventuele besmettingen bij ons op school zo gering mogelijk houden.

De volgende coronamaatregelen gaan per maandag 29 november a.s. bij ons op school in:

 • Het is verplicht voor leerlingen en medewerkers een mondkapje te dragen als zij zich door
  de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af. Als je je mondkapje bent vergeten, kun je voor €0,50 een mondkapje bij de conciërge kopen.
 • Met ingang van maandag 29 november zijn er gescheiden pauzes, zie bijlage. De lessen beginnen voor iedereen om 08.40 uur deze week. We zullen deze week als MT observeren of dit zo kan blijven.
 • Tijdens de pauzes kun je geen gebruik maken van de aula, iedereen is zoveel mogelijk buiten. Trek daarom warme kleding aan.
 • In de school zijn looproutes aangegeven. Houd je aan deze looproutes.
 • Houd 1,5 meter afstand van medewerkers van de school.
 • Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. Doe bij klachten de quarantainecheck via de website van de rijksoverheid: https://mijnvraagovercorona.nl/ .
 • Alle medewerkers en leerlingen, krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen
  met een zelftest. Dit advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Door twee keer per week een zelftest af te nemen, wordt de school veiliger. Hiermee kunnen personen die besmet zijn met het coronavirus, maar (nog) geen symptomen hebben, dit sneller detecteren en de correcte maatregelen nemen. De test is preventief. Je gebruikt de zelftest dus niet wanneer je klachten hebt of in nauw contact geweest bent met een positief getest persoon. Dan moet je nog steeds naar de GGD. Het is de bedoeling dat je dit 2 keer per week doet, bijvoorbeeld op zondag en op woensdag. Er zit bij elke test een duidelijke bijsluiter. Je hoeft de uitslag niet aan school door te geven.
  De zelftesten kun je verkrijgen bij de conciërge.
 • Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
 • En houd je verder aan de bekende basismaatregelen als handen wassen en zorgen voor voldoende frisse lucht.

  Als we ons allen aan de maatregelen houden, dan gaan we ervan uit dat de school open kan
  blijven en jullie fysiek onderwijs kunnen blijven volgen. Ik reken op jouw medewerking!

  Hartelijk dank, mede namens het MT,

  Mw. drs. E. de Jong
  Waarnemend rector