vituscollege

Belangrijke data 5 havo schooljaar 2020-2021

vituscollege

Belangrijke data 5 havo schooljaar 2020-2021

VASTE TOETSUREN
woensdag 1e en 2e uur

TOETSPERIODES
week 44 = ma. 26 t/m vr. 30 oktober
week 2/3 = do. 14 t/m wo. 20 januari (alle mondelingen en enkele
schriftelijke toetsen)
week 11 = ma. 15 t/m vr. 19 maart

HERKANSINGEN
vr. 18 september (twee over toetsen periode 3 en 4 schooljaar 19/20)
ma. 30 november en di. 1 december (twee → één extra)
do. 18 februari (één)
di. 13 en wo. 14 april (twee)

(TUSSENTIJDSE) PEILINGEN
ma. 9 november
ma. 1 februari

TAFELTJESMIDDAGEN/-AVONDEN
di. 26 november
ma. 8 maart

CENTRAAL EXAMEN
Eerste Tijdvak: ma. 17 t/m ma. 31 mei
Tweede Tijdvak: ma. 21 t/m do. 24 jun

UITSLAG EXAMEN
Eerste Tijdvak: wo. 16 juni
Tweede Tijdvak: vr. 2 juli

DIPLOMA-UITREIKING
di. 6 juli