groep 8 

aanmelding

Aanmelden voor schooljaar 2023 - 2024

De aanmelding voor schooljaar 2023 -2024 is nog gesloten.
Hoe de aanmelding gedaan kan worden wordt in een later stadium op onze website geplaatst.

**   Voor de art-klas wordt een extra ouderbijdrage van €100,- gevraagd. Bij aanmelding voor de art-klas ga je hiermee akkoord. Word je niet geplaatst, dan kom je in een reguliere atheneum klas.

Wil jij je aanmelden voor onze school?

Dat vinden wij heel erg leuk! Het advies van je basisschool is bepalend of we jou op onze school kunnen plaatsen. Iedereen met een  havo-, atheneum- en gymnasiumadvies is bij ons van harte welkom!

De periode om je aan te melden voor schooljaar 2022-2023 op het Vituscollege loopt van maandag 28 februari en eindigt op vrijdag 4 maart om 12:00.

Wanneer wij het ingevulde aanmeldformulier hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging. Daarna volgt meer informatie spoedig! Uiterlijk 8 maart vanaf 15:00 uur krijg je van ons te horen of we je definitief kunnen plaatsen.

 

 

Let op! Je kan je maar op één VO-school in het Gooi aanmelden. Na de sluitingsdatum bekijken de scholen gezamenlijk of er dubbele aanmeldingen zijn

 

U kunt uw zoon of dochter aanmelden door het digitale aanmeldingsformulier op de website in te vullen en toe te sturen. Doet u dit bij voorkeur tussen 28 februari 2022 en uiterlijk 4 maart 2022 voor 12.00 uur . Die week is de officiële week van aanmelding voor alle scholen in het Gooi en op dat moment zijn alle basisschooladviezen bekend. Een aanmelding kan door ons pas in behandeling worden genomen als het aanmeldingsformulier is ingestuurd met daarbij het officiële basisschooladvies.

Aankomend jaar hebben wij voldoende plaatst. We hebben dus royaal plaats waardoor de kans op loten klein zal zijn. We kijken na de aanmelding hoe we de klassen samenstellen zodat er zoveel mogelijk leerlingen op school kunnen worden geplaatst.

Aanmelding dient te gebeuren door de ouders/verzorgers. Alle complete aanmeldingen die vóór 4 maart 2021 (12:00 uur) binnen zijn, worden in behandeling genomen.  Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor de Sportklas (gemengde brugklas) of Art-klas (atheneum) kunt u dat aangeven op het aanmeldingsformulier. In dat geval ontvangt uw kind een uitnodiging voor de Sportklas of Art-klas selectieprocedure.

De officiële aanmeldperiode voor leerjaar 1 op het Vituscollege is van 28 februari 2022 tot uiterlijk 4 maart 2022 om 12.00 uur. De volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren is niet relevant voor de plaatsingskans van uw kind.

Na inzending van het aanmeldingsformulier, ontvangt u van ons bericht welke overige documenten en informatie we nog nodig hebben om de inschrijving compleet te maken. Denk hierbij aan het originele adviesformulier dat door (de directeur van) de basisschool is ondertekend. Eventuele rapportages inzake dyslexie of andere diagnoses die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties van uw kind. Deze informatie is nodig indien uw kind begeleiding nodig heeft.

Uiterlijk 8 maart vanaf 15.00 uur laten wij aan de ouders van de aangemelde leerlingen per e-mail weten of zij toegelaten zijn in de afdeling waarvoor de leerling is aangemeld.

Na deze datum vragen wij basisscholen overige informatie (digitaal) over de aangemelde leerlingen naar ons toe te sturen. Het betreft informatie over de schoolloopbaan van uw kind, zoals LVS gegevens. Wij vragen u in een later stadium om ons de uitslag van de eindtoets groep 8 toe te sturen.

Per leerling wordt slechts één adviesformulier door de basisschool verstrekt. Er kan hiermee bij één VO school in het Gooi worden aangemeld. De VO scholen in het Gooi hebben de onderlinge afspraak dit verzoek aan alle ouders te doen en leggen na de sluiting van de aanmelding de aanmeldingen naast elkaar om te controleren op dubbele aanmeldingen.

We streven er elk jaar naar om een evenwichtige verdeling per klas te maken tussen jongens en meisjes. Daarnaast maken we per klas een mix van leerlingen van verschillende scholen. Zo leert iedereen snel nieuwe  kinderen kennen. Op het aanmeldingsformulier kan uw zoon of dochter twee namen opgeven bij wie hij/zij in de klas wilt komen. Het lukt altijd om in ieder geval bij één van de opgegeven namen in de klas te komen. Verder zorgen we er altijd voor dat kinderen die ver moeten fietsen (buiten Naarden/Bussum) geplaatst worden bij kinderen die bij hen in de buurt wonen.

Meldt u uw zoon of dochter aan voor de sport-klas of art-klas, dan neemt hij/zij deel aan een selectiemiddag. We kijken op die middag niet alleen naar de sportieve vaardigheden van de kinderen maar ook naar hun motivatie. Leerlingen die zich aanmelden voor de sportklas krijgen over de selectiemiddag later nog bericht. Als uw zoon/dochter niet wordt geselecteerd voor de sportklas dan wordt hij/zij in een van de andere gemengde brugklassen geplaatst.

Neen. Behalve broertjes en zusjes en kinderen van collega’s wordt niemand buiten de loting gehouden. Er wordt geen postcodebeleid gehanteerd bij de loting. 

Gelukkig is de kans dat een kind wordt uitgeloot niet groot. 

Mocht het toch zijn dat, door een ongunstige aanmelding in een bepaalde afdeling, er leerlingen moeten worden uitgeloot dan krijgt u hierover bericht op 8 maart 2022. We bellen dan de ouders van de uitgelote leerlingen en melden tevens op welke school er wel plek is. Er is in Naarden en Bussum voldoende plek om alle aangemelde leerlingen uit Goois Meren te plaatsen.

Heeft u een bijzondere vraag over de toelating of woont u in het buitenland, neem dan ruim vóór 1 maart contact op met de leerlingcoördinator havo/vwo brugklassen, mw. L. Tieman, l.tieman@vituscollege.nl of met de leerlingcoördinator van de atheneum/gymnasium brugklassen, mw. D. Jak, d.jak@vituscollege.nl.

Voor een vraag over speciale begeleidingsmogelijkheden kunt u ook direct contact opnemen met onze zorgcoördinator, Mw. R.E.M. Stolp, via r.stolp@vituscollege.nl

Ja, je krijgt voorrang bij de aanmelding.

Heb je nog vragen, vul dan het contactformulier in.